Skattefradrag på gaver

Gaver til Aktivitetsklubben gir rett til skattefradrag for gaver med en samlet årlig verdi på mellom kr 500 - 50 000.

Beløpsgrensen på kr 50 000 gjelder også gaver til andre godkjente organisasjoner.

Sider

Kalender

Ingen hendelser funnet.